بایگانی برچسب: فارسی

بخش ها و محورهای فراخوان مقاله

بخش ها و محورهای فراخوان مقاله اولیـن همـایش بـین المـللی به مناسبت صدمین سالگرد شهادت   الف : شرح احوال و زندگی شیخ محمد خیابانی 1 – نگاهی به مراحل مختلف زندگی شهید شیخ محمد خیابانی 2 – شیخ شهید از منظر حضرت امام خمینی(قدس سره) و رهبر معظم انقلاب  …

توضیحات بیشتر »