سال شمار زندگی شیخ شهید در یک نگاه

سال شمار زندگی
1297(هـ.ق): تولد
1306(هـ.ق): مهاجرت از خامنه به تبریز
1309(هـ.ق): سفر به ماخاچ قالا (پطروفکسی امروز)
1310(هـ.ق): تحصیل در مدرسه طالبیه تبریز
1324(هـ.ق): صدور فرمان مشروطیت
1327(هـ.ق): انتخاب خیابانی به نمایندگی مجلس شورای ملی از تبریز- ورود نیروهای روسیه تزاری به تبریز
1329(هـ.ق): سخنرانی خیابانی در مجلس دوم سبزه میدان علیه هشدار روس
1330(هـ.ق): شهادت همرزمان خیابانی در تبریز به دست نیروهای روس، رفتن به مشهد و ماخاچاقلا
1332(هـ.ق): جنگ جهانی اول و اعلام بی‌طرفی ایران
1335(هـ.ق): تشکیل مجدد حزب دمکرات آذربایجان به رهبری خیابانی- انشار نخستین شمارة روزنامه «تجدد»- ارگان حزب دموکرات آذربایجان- عزل شریف‌الدوله حاکم آذربایجان به درخواست حزب دموکرات- اعتراض و مخالفت حزب دموکرات آذربایجان با کابینة عین الدوله.

روزنامه تجدد
1336(هـ.ق): تجاوز کشور عثمانی به تبریز و تبعید خیابانی و نوبری به ارومیه، عثمانی و زندان قارص
1337(هـ.ق): بسته شدن قرارداد 1919 وثوق‌ الدوله با انگلیس- انتخاب خیابانی به نمایندگی چهارمین دوره مجلس شورای ملی از سوی مردم تبریز- بازگشت خیابانی از عثمانی و گشودن مجلس محلی تبریز- انتشار مجله آزادیستان در تبریز
1338(هـ.ق): آغاز قیام آزادیستان در تبریز به رهبری شیخ محمد خیابانی- شهادت خیابانی و پایان قیام آزادیستان

مطلب پیشنهادی

مروری بر اهداف و مؤلفه‌های قیام شیخ شهید محمد خیابانی

شیخ شهید محمد خیابانی با هدف استقلال، آزادی و اجرای مشروطیت در سرتاسر کشور دست …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *